För vem och varför?

Det är naturligt för kroppen att röra sej och uttrycka sej men av olika anledningar håller vi ofta oss själva och vår kraft tillbaka. Det kan vara av rädsla för att ta för stor plats, göra fel, att inte passa in eller att vara för mycket. Dansterapi är en väg till kroppskännedom och självkännedom. Tankar och ideér om oss själva samt olösta emotionella processer blir efter tid till mönster som manifesterar sig i kroppen i form av spänningar och blockeringar. När vi blir medvetna om dessa mönster genom rörelse och fokus på kroppen öppnar det upp för möjlighet till förändring.

Dansterapi kan behandla olika typer av problematik som t.ex. relationsproblem, stress, ångest, oro, depression, negativ kroppsuppfattning och olika typer av missbruk. Dansterapi kan också vara en väg när det är svårt att sätta ord på tankar och känslor. Det kan också vara ett sätt att hålla sig grundad och centrerad i sin kropp, såväl som i sitt sinne.

Det krävs inga danskunskaper för dansterapi, bara en vilja och öppenhet till att använda kroppen. Det handlar om att lyssna på kroppen och känslan, att märka rörelsen och låta den komma till uttryck i dansen. Den autentiska dansen har en välgörande och läkande funktion.

Dansterapi kan utföras individuellt såväl som i grupp.