Så går en session till

En session inleds alltid med att klienten/du får berätta vad du behöver hjälp och stöd med och vi kommer överens om vad vi ska arbeta med och fokusera på. Därefter kommer vi att jobba mer kroppsligt, vilket innebär att vi gör enkla kroppsövningar som är grundande och stöttar kontakten till kroppen. Jag kommer att guida och stötta dig i din process. Jag använder mig av musik för att stötta och inspirera, klienten kan också få uttrycka sig genom att måla, göra en bild, allt vi gör är ett uttryck av oss själva. Sessionen avslutas med reflexion där du får sätta ord på din upplevelse. 

Hur ofta och hur många gånger som man ses varierar beroende av klientens problem och behov. Vi kommer överens om när vi ska ses och hur vi lägger upp sessionerna. En session varar i ca. 60 minuter. Det är lämpligt med klädsel som du känner dig bekväm och fri att röra dej i.

Dansterapi i grupp går till på liknande sätt där var och en av deltagarna får berätta vad som är aktuellt för dom och vad dom vill fokusera på. När man har en gruppsession har man ofta ett gemensamt tema som var och en i gruppen får undersöka sitt förhållande till. När man arbetar i grupp så har deltagarna varandra att spegla sej mot. Mötet och kontakten med andra väcker ofta upp olika känslor inom oss och i en trygg och accepterande miljö får man möjlighet att undersöka och uttrycka det som man kommer i kontakt med.